Belysningsløsning til trafikcenter i Sverige

Trafikcentret i Landskrona og er Nordeuropas største med mere end 100.000 kvadratmeter bebygget areal.

Din rådgivende installatør udarbejder hver dag belysningsforslag til mange forskellige størrelser og typer af projekter. DSV’s nye trafikcenter i Sverige er et eksempel på et af de større anlæg.

Det kræver fagfolk med flere ekspertiser at lave den ideelle belysningsløsning til så stort et projekt. Her er samarbejdet mellem de rådgivende installatører guld værd og samtidig en sikkerhed for Trafikcentret.

Til opgaven blev udviklet en række fleksible løsninger, hvor energi og funktionalitet blev prioriteret højt. Selv om elprisen i Sverige er forholdsvis lavere end i Danmark, så er et lavt energiforbrug og driftsomkostninger stadig af stor betydning.

3000 industriarmaturer på 87 kvadratmeter

Der er tale om enorme arealer. Distributionshallen og lagerhotellet udgør tilsammen ca. 87.000 kvadratmeter inklusive indskudte dæk og sluser mv. Her monterede vi ca. 3.000 industriarmaturer med forskellige lysfordelinger, bestykninger og installationsformer.

For at opnå den korrekte belysning mellem smalle reolgange, fik vi udviklet en specielt smalstrålende reflektoroptik. Som lyskilde blev der valgt T5 lysstofrør 2x80W monteret med dæmpbar elektronisk højfrekvens forkobling forberedt til DALI protokollen. (DALI står for Digital Addressable Lighting Interface). Armaturet var en variant af det effektive ToTo industriarmatur, der bl.a. udmærker sig ved høj virkningsgrad og præcis lysstyring. Vi valgte ’Long Life’ lysstofrør med en økonomisk levetid på 45.000 timer.

Lysstyring med sensorunits

For at opnå yderligere el-besparelser blev der til anlægget leveret et avanceret lysstyringsanlæg med en lang række forskellige funktioner. Til anlægget installerede vi 325 stk. kombinerede bevægelses- og dagslyssensorer. Kravet bestod bl.a. i sikker detektering af bevægelse fra 12 meters monteringshøjde.

Samtlige sensorer var på samme måde som armaturer monteret med stik og kabler. De kunne således monteres vilkårligt i installationen. Efter installationen af sensorenheder blev sensorernes funktioner programmeret fra gulvniveau. Eksempelvis belysningsniveau for dagslysstyringen, den enkle sensors tilhørsforhold i henhold til såvel zone som område samt mulighed for overordnet sluk/tænd af hele belysningsanlægget.

Bevægelsesfunktionen blev programmeret, således at 10 minutter efter registrering af bevægelse, blev lyset dæmpet til 10% af maksimal. Efter yderligere 30 minutter uden bevægelses slukkedes belysningen i det pågældende område. Ønsket om høj fleksibilitet og muligheden for at kunne optimere funktioner ved ændring af lokalernes indretning, blev også opfyldt.

Kontakt os og hør mere om solceller