Den bedste investering

I Tjæreby på Falster er der investeret i et solcelleanlæg på Kaj Jørgensens landbrugsejendom.

Anlægget er på 5,13 kWp og udgør en samlet investering på 175.000 kr. inklusiv nyt kabel mellem staldbygning og måleren i stuehuset. Den årlige produktion er beregnet til 4589 kWh. for et normanl solår.

De 27 solcellemoduler, som anlægget består af, fylder 35,2 kvm. på ejendommens tag, der vender stik syd og har en taghældning på 55 grader. På blot to måneder har måleren vist ca. 1000 kWh. Og i tillæg til det hele sparer anlægget en CO2-belastning på 3 ton og en besparelse på over 9000 kroner om året.

Kontakt os og hør mere om energioptimering