Energioptimer belysningen

Energioptimering af belysning hos CO-RO FOOD A/S.

Tilbagebetalingstiden er kun 3 år og besparelsen er 80 % med en PLC lysstyring. Derfor valgte CO-RO FOOD A/S at benytte den mulighed for at etablerer belysningen rundt om fabrikken. Før brændte lyset hele natten og selv om de benyttede sparepærer, var el-forbruget højt. De stigende priser på el kunne fortalte deres tydelige tal og derfor blev det et must, at finde en løsning.

Valget af en PLC løsning frem for en traditionel CTS løsning skete, fordi virksomhedens installatør og programteknikere selv har styr på PLC’ens muligheder, programmering, vedligehold, reservedele og udbygning.

Efterfølgende beregninger af energiforbruget i en lagerhal med den nye PLC/Ethernet løsning viser områder hvor der før var 194 dage om året med fuld belysning. Her er der nu reduceret til 64 dage med fuld lys. Resultatet er, at virksomheden har opnået en besparelse på ca. 70 %.

Kontakt os og hør mere om belysning