Intelligent teknologi

– og installatør

Den altafgørende rolle for komfort og energibesparelser hos NW Gruppens domicil i Hedensted, er intelligent teknologi. Styringen af bygningsinstallationerne kommunikerer, så ventilation, varmestyring, lysstyring og telefoni behov-afstemmes automatisk.

Når medarbejdere lukker sig ind via adgangskontrollen, registrerer systemet, hvem der kommer, og hvor der efterfølgende skal tændes for lys, varme og varme. Derved bruges der ikke energi i tomme lokaler.

I NW Gruppen leverer de selv netværk og telefoni. Derfor er det nærliggende, at denne løsning er med til at demonstrere fordelene ved intelligent teknologi og den integration, der følger med.

Kontakt os og hør mere om intelligent teknologi