Ny dataopsamling til ARLA

ARLA fik nyt system til dataopsamling

Den rådgivende installatør har udskiftet vores hidtidige system til opsamling af data fra kølelager og processer med et nyt program til datafangst og overvågning. Derved kan vi kontrollere status, og vi får en alarm, hvis temperaturen eller fugtigheden stiger eller falder for meget.

”Det er vigtigt for os at styre processen præcist for at undgå mange produkter, skal kasseres. Samtidig kan vi over for embedslægen synliggøre vores egenkontrol. Et system til dataopsamling giver mulighed for at få en hurtig alarmering ved driftsforstyrrelser, fordi der kan indbygges forskellige alarmgrænser, som enten giver alarm på skærmen eller telefonisk. Systemet giver mulighed for at gå tilbage i tiden, hvis der opstår kvalitets- problemer, så man kan se under hvilke forhold, produktionen er sket”.

Den rådgivende installatør var god til at lytte til alle parter

”Vi valgte den rådgivende installatør til opgaven, fordi deres folk kendte vores pc’er i forvejen. Den rådgivende installatør har gennem hele processen været gode til at spørge, hvordan vi ville forestillede os systemet og udvikle tests, inden de gik videre med udviklingen. Det betyder, at vi nu står med et system, som vi er tilfredse med. Et system, hvor både teknik og produktion har fået deres ønsker opfyldt. Det er ikke mindst vigtigt for slutbrugerne.”

”Vi havde sammensat en lille udviklingsgruppe af både teknikfolk og procesfolk. Den rådgivende installatør har været gode til at styre, at alle fik lov at give deres mening til kende.” De to grupper medarbejdere har forskellige tilgange til anlægget. I produktionen har man fokus på dokumentation og kontrol, mens det tekniske personale bruger anlægget til fejlfinding og kontrol på det elektriske og mekaniske udstyr.”

”Sidst men ikke mindst, er det vigtigt for os, at installatøren i hele processen har holdt sig inden for budgetrammen, så økonomien i projektet er i orden.”

Kontakt os og hør mere om systemer til dataopsamling