Nyd varmen fra jorden

Tænk, at ha’ en jordvarmepumpe, der kan tænke selv

Smager sin egen medicin.

Mikael Hansen Søbye har ordineret en medicin til sig selv. Den giver varmen.

Han har installeret et jordvarmeanlæg på sin egen grund. For som autoriseret el-installatør med eget firma ved han godt, hvad der skal til for at sænke energiforbruget i boligen samtidig med, at han og familien udleder mindre CO2. Foruden boligen på 190 kvadratmeter varmer jordvarmeanlægget også den tilbygning på 150 kvadratmeter op, som anlægget er placeret i. På grunden er der udlagt 800 meter turboslanger med indvendige riller, der giver godt 7 % mere energi til huset. Foruden en bimåler, der kan fortælle om jordvarmeanlæggets forbrug af strøm, er der også monteret en selvtænkende eller intelligent Apumpe fra Grundfos, der aflæser husets forbrugsmønster og indretter sig efter dette forbrug.

Udgiften før, gik til et oliefyr med et årligt forbrug på 25.000 kr. i olie. Det førte til investeringen på ca. 125.000 kr. i jordvarmeanlægget og med tilskud for at afmontere fyret på 25.000 kr. bliver der en tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

Kontakt os og hør mere om energioptimering