Vedvarende energi på Samsø

Energiakademiet på Samsø er mødestedet for energibesparelser og vedvarende energi.

Nord for Ballen havn på Samsø ligger energiakademiet, som bliver forsynet med alt fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og solfangere.

Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et sundt indeklima med naturlig ventilation. De højisolerede energiruder sørger for et lavt varmeforbrug og et mindre solvarmeanlæg giver både varmt vand og fungerer som demonstrationsanlæg for husets besøgende.

Akademiet bruger kun A-mærkede el-apparater og lysarmaturer med lavt forbrug, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget og fra øens vindmøller.

De mange energikilder giver mulighed for at indsamle viden og resultater om vedvarende energi, og både herhjemme og i udlandet er der vist meget stor interesse. De har flere end 5000 besøgende hvert år, og blandt dem er både politikere, ambassadører, forskere, journalister og skoleklasser fra hele verden.

Kontakt os og hør mere om solceller