Vi laver selv vores strøm

Popermo Forsikring i Odense er 100 pct. selvforsynende med elektricitet.

Strømmen kommer fra et 1200 kvm stort solcelleanlæg. Anlægget er placeret ved siden af Popermo Forsikrings bygning og producerer 125.000 kWh og dækker dermed hele virksomhedens strømforbrug. Årsproduktionen af el fra solen svarer til cirka 25 parcelhuses forbrug.

Sammen med en rådgivende installatør har vi ført solcelle-ideen ud i livet. Ideen har vist sig både at være miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Allerede fra den første dag er investeringen i solcelleanlægget rentabel. “Vi får, med normal afskrivning, et overskud på 10.000 kroner det første år. Anlægget der har kostet 4,3 millioner kroner at etablere vi vil efter 25 år have akkumuleret et overskud på ca. 4,5 millioner kr”. siger direktør Klaus Delman fra Popermo Forsikring.

“Solcelleanlægget er så god en investering at vores elmåler løber baglæns og samtidig kan vi nedbringe CO2-udledningen over de næste 25 år med 1500 tons”, fortæller Klaus Delman.

De rådgivende installatører mærker stigende interesse på grund af faldende priser på solceller og nye krav i bygningsreglementet. Udbredelsen med solcelleanlæg er ikke så stor endnu, men i løbet det senere år har vi oplevet en stigende efterspørgsel fra både erhvervslivet og private, forlyder det fra de rådgivende installatører. Flere installatører har stået for installeringen af nye store solcelleanlæg, som ved Popermo Forsikring i Odense og Solar har leveret solcelleanlægget.

Fakta – Solcelleanlægget ved Popermo Forsikring:

  • Anlægget er sat i drift den 17. juni 2011.
  • Anlægget står ved Popermo Forsikring.
  • Anlægget er på 123,6 kw.
  • Består af 526 styk solcellemoduler på hver 235w.

Der er monteret 8 styk inverter som forbinder anlægget med forsyningsnettet.

Din rådgivende installatør kan næsten levere gratis strøm.

Kontakt os og hør nærmere